mail2 google google-plus facebook facebook2 instagram spotify twitter rss rss2 youtube vimeo flickr flickr2 tumblr tumblr2 linkedin linkedin2 pinterest pinterest2 home2 home5 pencil pencil2 file-empty sync sync2 return return2 download2 upload2 enter-up enter-down enter-left enter-right exit-up exit-down exit-left exit-right enter-up2 enter-down2 enter-vertical enter-left2 enter-right2 enter-horizontal exit-up2 exit-down2 exit-left2 exit-right2 cross menu list list2 list3 exclamation question check cross2 plus minus percent chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right chevrons-expand-vertical chevrons-expand-horizontal chevrons-contract-vertical chevrons-contract-horizontal arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right arrows-merge arrows-split arrow-divert arrow-return expand contract expand2 contract2 arrow-up-circle arrow-down-circle arrow-left-circle arrow-right-circle chevron-up-circle chevron-down-circle chevron-left-circle chevron-right-circle link

Detaljerad information

  • Objekttyp: Tomt
  • Areakälla: taxeringsinformation
  • Tomtarea: 1 489 m²

Pris: 2 250 000 Kr

Sarah Lindberg
Ansvarig mäklare

Sarah Lindberg

Reg. Fastighetsmäklare
E-post: sarah@magnussonmakleri.se
Mobil: 0709-671101

Henric Johansson
Extra kontaktperson

Henric Johansson

Reg. Fastighetsmäklare
E-post: henric@magnussonmakleri.se
Mobil: 0708-40 00 22

Västra Sässövägen 67 | Sässön/Långgarn | Norrtälje

Unikt tillfälle att förvärva en tomt på den attraktiva udden Sässön vid Långgarn, strax utanför Norrtälje. Här ges möjlighet att bygga din egen husdröm på en tomt om 1489 kvm. Befinner man sig på den högsta delen av tomten så ser man ner mellan träden mot Norrtäljeviken. Bygger man ett 2-våningshus här så kommer man att ha väldigt fin utsikt. Tomten ligger utom detaljplanerat område vilket betyder att man ansöker om bygglov för det man önskar bygga hos bygglovsenheten på Norrtälje kommun. I området finns fina promenadstråk med bland annat Lindholmens naturreservat intill viken med utsikt in mot Norrtälje hamn. Tomten gränsar i öster mot en villatomt och i väster mot liten grusväg. I norr gränsar den mot natur.

Fakta
  • Objekttyp: Tomt
  • Vatten: För vatten får man borra egen brunn. Egen avloppslösning krävs.
  • Tomtareal: 1489 m²
  • Fastighetsbeteckning: Tälje 3:97
  • Servitut, GA, Samfälligheter: Gemensamhetsanläggning: Norrtälje Tälje GA:7 ändamål: Vägar Förmån: Avtalsservitut: Infiltrationsområde,Markzon, 0188IM-07/9075.1 För nybyggnation så tillkommer en anslutningsavgift till vägsamfälligheten på 8000:- Vägen har viktbegränsning och tål inte tunga transporter under vissa blötare perioder samt vid tjällossning.
Närområdet

Sässön
Sässön skjuter ut som en udde i viken sydost om Lindholmen. Grova ekar och andra lövträd dominerar, men här växer också en hel del granar och tallar. På träden växer en lång rad ovanliga lavar, däribland brun lundlav och den stora lunglaven.

Lindholmens naturreservat
Lindholmens naturreservat ligger invid Norrtäljevikens norra strand. Reservatet består av en ekhage med gamla träd och inslag av hassel, asp och lind. Jorden är tydligt kalkpåverkad vilket resulterar i en rik örtflora. På våren är marken täckt av blåsippor, vitsippor, vårlök och nunneört.

Här finns gott om fåglar – och i de gamla lövträden häckar bland annat gröngöling, kaja, skogsduva och nötväcka. Den ovanliga stenknäcken häckar här och nötkråkorna provianterar hasselnötter under hösten.

Långgarn
Långgarn kallas ett större kulturlandskap norr om Norrtäljeviken, öster om Sässön. Åkrar och ängar växlar här med ädellövskogsbackar och barrskog. Överallt är kalkinslaget i jordarna närvarande och det skapar en mycket rik flora och inslaget av gammal ek är stort. I lundarna växer bland annat den säregna igelkottsröksvampen. Även fågellivet är rikt här. Några av de ovanligare fåglar som tillfälligt gästat området är sommargylling, härfågel, flodsångare och aftonfalk.
(information från Norrtälje Naturcentrum)

Intresseanmälan

Instagram