mail2 google google-plus facebook facebook2 instagram spotify twitter rss rss2 youtube vimeo flickr flickr2 tumblr tumblr2 linkedin linkedin2 pinterest pinterest2 home2 home5 pencil pencil2 file-empty sync sync2 return return2 download2 upload2 enter-up enter-down enter-left enter-right exit-up exit-down exit-left exit-right enter-up2 enter-down2 enter-vertical enter-left2 enter-right2 enter-horizontal exit-up2 exit-down2 exit-left2 exit-right2 cross menu list list2 list3 exclamation question check cross2 plus minus percent chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right chevrons-expand-vertical chevrons-expand-horizontal chevrons-contract-vertical chevrons-contract-horizontal arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right arrows-merge arrows-split arrow-divert arrow-return expand contract expand2 contract2 arrow-up-circle arrow-down-circle arrow-left-circle arrow-right-circle chevron-up-circle chevron-down-circle chevron-left-circle chevron-right-circle link

Kommande objekt

Detaljerad information

  • Objekttyp: Tomt
  • Areakälla: taxeringsinformation

Pris: 2 500 000 Kr Utgångspris

Martin Magnusson
Ansvarig mäklare

Martin Magnusson

Fastighetsmäklare
E-post: martin@magnussonmakleri.se
Mobil: 070-840 00 33

Sarah Lindberg
Extra kontaktperson

Sarah Lindberg

Reg. Fastighetsmäklare
E-post: sarah@magnussonmakleri.se
Mobil: 0709-671101

3 attraktiva tomter strax utanför Norrtälje

Unikt tillfälle att förvärva tomter på den attraktiva udden Sässön vid Långgarn, strax utanför Norrtälje. Här ges möjlighet att bygga din egen husdröm! Tomterna ligger naturskönt och även nära Norrtäljeviken. Några tomter kan få utsikt ner mot vattnet och alla ligger lantligt med ängar och åkrar runt om. En riktig idyll sommar som vinter! I området finns fina promenadstråk med bland annat Lindholmens naturreservat intill viken med utsikt in mot Norrtälje hamn. Tomterna är ca. 1800 kvm vardera och är under avstyckning. De beräknas vara klart i april. Tomten ligger utom detaljplanerat område vilket betyder att man ansöker om bygglov för det man önskar bygga hos bygglovsenheten på Norrtälje kommun.

Det kommer att finnas ett gemensamt avloppssystem för samtliga fastigheter. Man kompletterar själv sin tomt med en sk LPS-pump som pumpar upp avloppsvattnet till reningsverket. En kostnad på ca 35.000:- Vatten borrar var och en till sig själv på varje tomt. El och fiber kommer också att vara framdragen till anslutningspunkten. En ny väg kommer att färdigställas. Allt detta beräknas vara klart i juli/augusti. Det krav som finns kring bygglovet är att färdigt golv skall ligga minst 2,7m ovan medelvattenstånd. Gemensamhetsanläggningen är samtliga fastigheter delägare i och det innefattar egentligen enbart skötsel och underhåll av ledningar inom området, reningsverket och vägen som går in mellan 3:132 och 3:334. Tillsammans med grannarna längre ner på Östra Sässövägen, har man skötselansvar för den befintliga vägen.

Fakta
  • Objekttyp: Tomt
  • Fastighetsbeteckning: Tälje 3:133
  • Servitut, GA, Samfälligheter: Samfällighet: Norrtälje Tälje S:16, Samfällighet: Norrtälje Tälje S:38, Samfällighet: Norrtälje Tälje S:39, Samfällighet: Norrtälje Tälje S:42, Samfällighet: Norrtälje Tälje S:43, Samfällighet: Norrtälje Tälje S:44, Samfällighet: Norrtälje Tälje S:46
Närområdet

Sässön
Sässön skjuter ut som en udde i viken sydost om Lindholmen. Grova ekar och andra lövträd dominerar, men här växer också en hel del granar och tallar. På träden växer en lång rad ovanliga lavar, däribland brun lundlav och den stora lunglaven.

Lindholmens naturreservat
Lindholmens naturreservat ligger invid Norrtäljevikens norra strand. Reservatet består av en ekhage med gamla träd och inslag av hassel, asp och lind. Jorden är tydligt kalkpåverkad vilket resulterar i en rik örtflora. På våren är marken täckt av blåsippor, vitsippor, vårlök och nunneört.

Här finns gott om fåglar – och i de gamla lövträden häckar bland annat gröngöling, kaja, skogsduva och nötväcka. Den ovanliga stenknäcken häckar här och nötkråkorna provianterar hasselnötter under hösten.

Långgarn
Långgarn kallas ett större kulturlandskap norr om Norrtäljeviken, öster om Sässön. Åkrar och ängar växlar här med ädellövskogsbackar och barrskog. Överallt är kalkinslaget i jordarna närvarande och det skapar en mycket rik flora och inslaget av gammal ek är stort. I lundarna växer bland annat den säregna igelkottsröksvampen. Även fågellivet är rikt här. Några av de ovanligare fåglar som tillfälligt gästat området är sommargylling, härfågel, flodsångare och aftonfalk.
(information från Norrtälje Naturcentrum)

Intresseanmälan

Instagram