Att göra en analys av bostadsmarknaden är svårt. Jag kommer att göra en kortfattad analys längre ned, men börjar med att påvisa hur många olika parametrar som påverkar marknaden. För när ni har sett det förstår ni själva att det egentligen inte är en analys – utan snarare en gissning.

I grunden drivs priserna av en brist på bostäder. Utbudet är lägre än efterfrågan, och med det sagt vet alla som läst någon form av ekonomi att i denna situation finns det då utrymme för högre priser. En annan viktig parameter för prisutveckling är räntan: är det billigt att låna pengar drivs gärna priserna uppåt – och då helt logiskt istället nedåt vid höga räntor.

För att motverka skenande bostadspriser finns det olika former av regleringar, till exempel amorteringskravet (det senaste) och för några år sedan bolånetaket.  Vid nya regleringar har marknaden en tendens att  skaka lite, och hur mycket det skakar beror givetvis på hur övriga parametrar på marknaden ser ut. Om vi till exempel får ett högre utbud i samband med regleringen får vi en större reaktion än om vi skulle ha ett lågt utbud.

Ovanstående faktorer är direkt hänförliga till bostadsmarknaden. Utöver dessa parametrar har vi även en rad med omvärldsfaktorer, där börsen, Brexit, politiska händelser (till exempel politiska val), övriga länders utveckling, krig och terror med mera är exempel på dessa.

Som ni ser ovan är det otroligt många delar som påverkar bostadsmarknaden, vilket gör bostadsmarknaden väldigt svåranalyserad.

Jag ser därför inte detta som en analys utan är ödmjuk nog att säga att det snarare är en kvalificerad gissning. På kort sikt tror jag att vi kan få en mindre sättning i marknaden, alltså en period där priserna viker något, det är ingen kraftig sättning utan snarare några procent. På lite längre sikt tror jag på en god marknad även om jag inte tror att vi får uppleva uppgångar som vi sett 2014-2015 på ett tag. Så inom ett par år tror jag ändå att marknaden står ca 10 % högre än vad den gör idag

De två största anledningarna till att jag tror på en fortsatt stark marknad är för det första att det kommer att fortsätta vara en stor bostadsbrist, och för det andra att vi kommer att ha ett lågränteläge under en lång period.