mail2 google google-plus facebook facebook2 instagram spotify twitter rss rss2 youtube vimeo flickr flickr2 tumblr tumblr2 linkedin linkedin2 pinterest pinterest2 home2 home5 pencil pencil2 file-empty sync sync2 return return2 download2 upload2 enter-up enter-down enter-left enter-right exit-up exit-down exit-left exit-right enter-up2 enter-down2 enter-vertical enter-left2 enter-right2 enter-horizontal exit-up2 exit-down2 exit-left2 exit-right2 cross menu list list2 list3 exclamation question check cross2 plus minus percent chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right chevrons-expand-vertical chevrons-expand-horizontal chevrons-contract-vertical chevrons-contract-horizontal arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right arrows-merge arrows-split arrow-divert arrow-return expand contract expand2 contract2 arrow-up-circle arrow-down-circle arrow-left-circle arrow-right-circle chevron-up-circle chevron-down-circle chevron-left-circle chevron-right-circle link

Vi säljer endast nyproduktion, vi är proffs helt enkelt

Vi på Magnusson Nyproduktion är specialister med lång erfarenhet av försäljning av nyproduktion. Vi arbetar endast med försäljning av nyproducerade bostadsrätter, villor, parhus och radhus i främst Stockholmsregionen men även i andra delar av Sverige. Vi vet att försäljningsuppdrag av nyproduktion ser helt annorlunda ut än på andrahandsmarknaden och är vana vid att arbeta långsiktigt och att representera uppdragsgivarens varumärke under en lång tid. Vill köparna ha hjälp att sälja sina befintliga boenden sköts detta av en mäklare på något av våra lokalkontor. Vi hjälper våra kunder med allt ifrån rena försäljningsuppdrag till konsultationer kring prissättning och strategi.

Vi representerar ert varumärke

Som nyproduktionsmäklare är vi vana vid långsiktiga relationer med våra uppdragsgivare. Ofta är vi med tidigt i processen och utvecklar ett nära samarbete där vi fungerar som en nära partner och vi vet att uppdragsgivarens varumärke är oerhört viktigt och att vi i alla skeden under processen är representanter för ert varumärke. Vilka kärnvärden skall kommuniceras? En långsiktig relation kräver rak kommunikation och en ödmjukhet för att det är er produkt vi är anlitade för att sälja.

Bygger ni bostäder

Vi vet att försäljning av nyproducerade boenden ställer helt andra krav på fastighetsmäklaren än vid försäljning på andrahandsmarknaden. Hos oss har vi samlat mångårig erfarenhet av försäljning av nyproducerade byggnader men vi har även bred kompetens från bland annat byggbolag. Vi erbjuder alltifrån rena försäljningsuppdrag till konsulttjänster som marknadsanalyser, prissättning och utformning av bostäderna. Som uppdragsgivare väljer ni själva hur mycket av vår kompetens ni vill utnyttja, varje uppdrag är unikt och vi på Magnusson Nyproduktion skräddarsyr vårt uppdrag efter era önskemål. Naturligtvis behandlar vi på Magnusson Nyproduktion all information kring våra uppdragsgivares projekt konfidentiellt.

Kundvård

Nyckeln till en framgångsrik försäljningsprocess är nöjda och trygga kunder. Det är en osäkerhet för kunden att köpa på ritning och detta ställer krav på fastighetsmäklaren att skapa en trygg process och visualisera slutprodukten för kunden. Vi på Magnusson Nyproduktion lägger stor vikt vid hantering av kunderna genom hela processen. Vi hanterar kösystem och kundregister och om så önskas all kommunikation med köparna under försäljning och byggnation. Behöver ni som uppdragsgivare hjälp med hantering av kundernas tillval och garagekö? Inga problem, det ordnar vi.

Kontakta gärna Mattias Lindqvist VD på 0708-40 00 49.

Försäljning

Vi vet att våra uppdragsgivare har olika behov av hjälp inför en försäljning. Det kan gälla allt ifrån rena försäljningsuppdrag till hjälp med projektledning, marknadsanalyser och utformning av projektet som helhet och vi på Magnusson Nyproduktion kan vara behjälpliga med delar eller hela försäljningsuppdraget.

Projektledning: Vi hjälper våra uppdragsgivare med planering inför försäljning. Hur hanterar vi processen för att den på bästa möjliga sätt skall löpa i enlighet med uppdragsgivarens önskemål? Hur tar vi om hand om de kunder som visar intresse och hur och på vilket sätt går vi till säljstart? Frågorna är många och med många försäljningar av projekt av alla typer kan vi lova att vi har strategin som är bäst för just ert projekt.

Försäljningsstart: Inför en försäljningsstart kontaktar vi kunderna enligt utvald strategi för att bjuda in till säljstart eller informationskvällar. Vi administrerar köplatser och tecknar bokningsavtal med kunderna.

Visningar: Vi tar hand om visningar, privata såväl som öppna under projektets gång enligt den plan vi tillsammans med uppdragsgivaren kommit överens om. Vi återkopplar alltid efter visningar med information om antal besökare och intresse för att hålla våra uppdragsgivare uppdaterade.

Bokningsavtal: Vi tar hand om bokningsavtal såväl i pappersform som digitala. Vi rapporterar löpande till våra uppdragsgivare om bokningsstatus.

Avtalshantering: Vi tar hand om all avtalshantering. Framtagande av avtal, finansieringskontroll, identitetskontroll av köparen och annat som hör avtalet till.

Tillträde: Magnusson Nyproduktion handhar om intresse finns även tillträdet. Vi tar hand om planering inför, logistiken under inflytt samt välkomnande av köpare och nyckelutlämning.

Projektledning

Vid sidan av rena försäljningsuppdrag hjälper vi våra uppdragsgivare med projektledning inför och under en försäljning:

Projektering. Vi är ofta med och tittar på projektet från start för att optimera försäljningsprocessen. Det innebär att vi är med och rådgör i frågor som lägenhetsfördelning, avgifter och priser. Hur utformas projektet för att möta den tilltänka målgruppen och hur lockar vi dessa.

Framtagande av marknadsmaterial. Vi är gärna behjälpliga med att ta fram marknadsmaterial, allt från prospekt, tillvalslistor och objektsbeskrivningar till kundkommunikation och marknadsföringsmaterial. Vi tar fram en marknadsplan för projektet med förslag på marknadsföringskanaler, och framtagande av materialet i samarbete med vår reklambyrå.

Aktiviteter: Vi handhar alla typer av aktiviteter inför och under en försäljningsprocess. Informationskvällar, VIP event, säljstarter och annat.

Analys

Vi hjälper våra uppdragsgivare med olika analyser inför och under en försäljning.

Målgruppsanalys: Magnusson Nyproduktion utför en grundlig analys av vilka målgrupper projektet bör vända sig till, vad dessa efterfrågar och hur vi på bästa sätt anpassar produkten efter detta.

Marknadsanalys: Vem bosätter sig på orten och vad finns där för bostäder idag? Kommer framtida förändringar i infrastrukturen påverka vem som flyttar till orten? Vilken typ av bostäder efterfrågas nu och i framtiden och vad gör vi för att folk skall välja att bosätta sig just här?

Prissättning: Vi hjälper våra uppdragsgivare med konsultationer kring kalkylen för projektet, finansiering, prissättning av bostäderna. Hur differentierar vi priserna i ett projekt och vad kräver målgruppen för att vi skall få dessa priser.

Konkurrensanalys: Hur ser konkurrensen ut i området. Vad byggs och hur ser skillnader i utformning standard och föreningens ekonomi ut och hur påverkar detta köparna? Vi granskar och analyserar framtida byggnationer på marknaden och utarbetar en strategi för att möta denna konkurrens.

Instagram