mail2 google google-plus facebook facebook2 instagram spotify twitter rss rss2 youtube vimeo flickr flickr2 tumblr tumblr2 linkedin linkedin2 pinterest pinterest2 home2 home5 pencil pencil2 file-empty sync sync2 return return2 download2 upload2 enter-up enter-down enter-left enter-right exit-up exit-down exit-left exit-right enter-up2 enter-down2 enter-vertical enter-left2 enter-right2 enter-horizontal exit-up2 exit-down2 exit-left2 exit-right2 cross menu list list2 list3 exclamation question check cross2 plus minus percent chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right chevrons-expand-vertical chevrons-expand-horizontal chevrons-contract-vertical chevrons-contract-horizontal arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right arrows-merge arrows-split arrow-divert arrow-return expand contract expand2 contract2 arrow-up-circle arrow-down-circle arrow-left-circle arrow-right-circle chevron-up-circle chevron-down-circle chevron-left-circle chevron-right-circle link

Välkommen till Magnusson Mäkleri

Läs mer nedan

Vi startade Magnusson Mäkleri hösten 2008. Sverige, likt övriga världen, befann sig mitt i en finanskris och trots rådande marknadssituation tvekade vi aldrig. Vi var fyra mäklare med lång erfarenhet och ett brinnande intresse för att göra affärer. Vi hade alla samma mål och tron på en ljusare framtid. Och visst kom den. Vi visste att nyckeln till framgång var riktigt duktiga fastighetsmäklare. Med rätt mäklare, ett härligt team och en enorm arbetsinsats har vi kunnat växa. I dag är vi 35 anställda fördelade på sex kontor. Förutom försäljning av lägenheter, villor och sjöställen är vi i dag en av Stockholms största nyproduktionsmäklare och har även etablerat oss på den kommersiella storhusmarknaden via vårt partnerföretag Rosengren. Vi känner en stolthet i utvecklingen, men samtidigt är vi ödmjukt lyhörda inför framtiden.

Vår målsättning har aldrig varit att bli störst. Att ha nöjda återkommande kunder och att vara stolt över sitt jobb och sina kollegor, kommer alltid i främsta ledet hos oss. Våra ledord är till stor hjälp. För med personlighet, engagemang och hög kompetens kommer man långt.

Instagram