Fria uppskov fram till 2020

Nu är hösten här och vi kan göra en första bedömning av hur marknaden känns och då också komma med en indikation på hur amorteringskravet påverkat oss.

Korta svaret är att amorteringskravet haft viss påverkan, det har inte påverkat mycket men det som märks är att försäljningsprocesserna lugnat ned sig något och att processerna innehåller något färre budgivare. Givetvis finns det delar av marknaden som inte påverkats ett dugg likväl som det finns delar som påverkats mer. Vi kommer få en intressant statistik för Q3 som ger oss mer vägledning i vart vi är påväg min gissning är att både BR och Villa priserna är svagt upp, men då skall man beakta att avslutningen i Q2 var relativt svag. Min enkla analys är av de marknader vi verkar på.

En reflektion jag gjort gällande amorteringskravet är hur man resonerar när man står inför ev utbyggnad eller ombyggnad. På kort tid har jag träffat flera kunder där de efter amorteringskravet blivit mer skeptiska till att göra sin utbyggnad/ombyggnad då de efter detta skulle komma att omfattas av amorteringskravet. I veckan kom också första rapporten om att amorteringskravet slår mot konsumtionen, knappast den effekt man önskar.

Vad har vi mer haft för politiska utspel i sommar/tidig höst? Först kom beslut om att göra uppskoven fria fram till 2020, detta är givetvis bra för att öka rörligheten, men uppskoven kommer att belastas med en ränta och med dagens ränteläge är det billigare att låna till att betala skatten än att betala räntan på uppskovet, så lite av ett slag i luften med dagens räntenivå.

Riksbanken har haft räntemöte och där lämnat räntan oförändrad vilket gör att vi kommer ha lågränteläge en lång stund till vilket givetvis gynnar fastighetsmarknaden.

Detta var några tankar och reflektioner om marknaden just nu.