När jag har visningar idag, slås jag av vilken otroligt stor förändring som skett under de 15 år som jag arbetat som fastighetsmäklare. När jag började var det extremt ovanligt med förbesiktigade hus och besiktningsklausulen var ofta komplicerade och svårbegripliga. Idag är det en helt annan situation, vi förmedlar knappast ett enda hus utan att det är förbesiktigat, vår besiktningsklausul är helt öppen (vite kan finnas vid avhopp). Trots detta vill jag ändå ge några handfasta råd i samband med köp av hus:

  • Gör er egna besiktning alternativt köp en köpargenomgång med säljarens besiktningsman.
  • Se till att besiktningsklausulen som används är helt öppen (förutom att det är vite vid avhopp).
  • Var alltid närvarande vid er egna besiktning, många bra tips ges av besiktningsmännen och detta är ett ypperligt tillfälle att förstå vad man köpt.
  • Läs alltid säljarbesiktningen noggrant och är du osäker kontakta besiktningsmannen direkt och ställ frågor innan du lägger bud.
  • Tänk på att det är ni som har undersökningsplikten och att den sträcker sig ganska långt.

Följer ni ovanstående råd är risken för att hamna i trubbel efter köpet minimerade. Med dessa tips önskar jag er en trevlig sommar.