Rapporteringen av nyproduktion har varit tydlig; det står still, det går inte att sälja, de stora bolagen rapporterar om en handfull sålda lägenheter varje kvartal.

En bild som skrämmer, men är det en entydig sanning? Vi har siffror på motsatsen. I Norrtälje hamn säljstartade vi Havstornet med 119 lägenheter i maj och på mindre än fem månader är mer än hälften av alla lägenheter sålda, vi står med överfulla visningar och avslutstakten indikerar på slutsålt någon gång Q1 2019. Jag tror att vi lyckas med detta för att vi jobbar tillsammans, vi har ett oerhört starkt och nära samarbete med byggherren, det finns en kreativ marknadssida som skapar fantastiska säljförutsättningar och tillsammans med en bra mäklare lyckas vi därför sälja även i en tuff marknad. Detta är en viktig motvikt till all info om stillastående marknad.

Ska vi ändå försöka se ödmjukt på framgången så är det ett unikt projekt, ett projekt som kunder verkligen efterfrågar och detta leder mig in till slutklämmen om varför stora delar av nyproduktionsmarknaden har det tufft. Det produceras för mycket lägenheter som saknar efterfrågan och om dessa lägenheter ska säljas kan det troligen endast ske genom prissänkningar.