För att sammanfatta hur marknaden känns just nu, så skulle jag säga positiv, inte rakt igenom men flera olika delar av marknaden känns betydligt positivare nu än i höstas.

Visningarna är välbesökta, det är fler kunder som är redo att köpa och rädslan föra att köpa är mindre. Varför är det bättre? Jag tror det beror på att amorteringskraven har accepterats, valet är klart och den första räntehöjningen är ett faktum, jag tror tryggheten i marknaden bygger på att köpare och säljare vet vad som gäller.

Nu vet alla förutsättningarna och få räknar med ytterligare regleringar/försämringar av köparnas förutsättningar. Det som var intressant i Riksbankens senaste uttalande var att de räknar med en ny normalränta om 2,5-4 % (vilket skulle innebära bankräntor på ca 4-6 %), hur skall nu bankerna agera på detta? Skall de fortsätta räkna kalkyler på att klara 7,5 %?

Jag hoppas att 2019 blir ett stabilt fastighetsår, för det absolut viktigaste är att alla som vill och behöver flytta ges möjlighet att göra detta.