Nu har vi för första gången på länge (några år) ett större utbud. Ett utbud betydligt större än de senaste åren, men ett utbud som mer liknar det normala historiskt. Vad sker då med marknaden när utbudet ökar?

Jag har i flera av mina tidigare texter berört att denna faktor är en av de absolut mest prispåverkande faktorerna, utbud och efterfrågan styr mycket av priset. Om efterfrågan är relativt konstant blir givetvis marknaden påverkad när utbudet är t ex 30% högre, spekulanterna får 30% fler objekt att välja på.

Det som sker nu är att vi ser spekulanter som får en större valmöjlighet vilket gör vissa objekt mer svårsålda, försäljningarna tar längre tid vilket i sin tur gör utbudet ännu större. Det som blir intressant är att se hur säljarna reagerar, kommer de ta bud något under deras förväntningar och på så sätt låta marknaden sätta sig lite men ändå fungera, eller kommer de ”sitta lugnt i båten” och hoppas på bättre tider? Oavsett hur de väljer att göra känns det ändå som att vi nu har ett litet trendbrott, personligen är jag inte orolig, i baktanken får vi ändå ha att vi haft mer eller mindre skenande priser under lång tid vilket gör att en liten korrigering i kurvan inte får ses som en bostadsbubbla.

Min slutsats är att hösten kommer att innehålla lägre priser, processerna blir längre men ingen kraftig sättning. Det skulle vara väldigt olyckligt för marknaden om ett skärpt amorteringskrav drevs igenom, chansen för det är väldigt liten enlig mig då det är regeringen som håller i knappen och 2018 är ett valår. Jag kommer givetvis få anledning att återkomma i denna fråga.

Glöm inte det viktigaste, ni byter bostad i samma marknad, köper ni dyrt säljer ni dyrt osv.